Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องมือสำรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เป็นเครื่องมือสำรวจโดยอาศัยหลักของการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นในวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งอยู่ใต้ผิวดินและสามารถวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นได้

ทั้งนี้เพื่อใช้ในการสำรวจหาบริเวณหรือวัตถุเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินลงไปซึ่งมีสภาพนำไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2