Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

กล้องประมวลผลสำหรับสำรวจเส้นทาง

กล้องประมวลผลสำหรับสำรวจเส้นทาง

การใช้งาน:

  1. การสำรวจที่ดิน: ใช้ในการวัดระยะทาง, มุมแนวนอน, และมุมแนวตั้งสำหรับการสำรวจและการทำแผนที่ที่ดิน
  2. การก่อสร้าง: ใช้ในการวางผังและกำหนดตำแหน่งของโครงสร้างต่างๆ เช่น อาคาร, ถนน, และสะพาน เพื่อให้ตรงตามแบบแปลนและมาตรฐานที่กำหนด
  3. การตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้าง: ใช้ในการตรวจสอบและปรับแก้ตำแหน่งของส่วนประกอบต่างๆ ในการก่อสร้าง เพื่อให้ตรงตามความถูกต้อง
  4. การเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์: ใช้ในการเก็บข้อมูลพิกัดเชิงพื้นที่เพื่อสร้างแผนที่หรือแบบจำลองภูมิประเทศ
  5. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม: ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน, น้ำ, และสภาพแวดล้อมอื่นๆ

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2