Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องบันทึกระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

Data Logger  เป็นโพรบแรงดันระดับที่วัดระดับตามแรงดันสัมพัทธ์ มันวัดไม่เพียงแต่ระดับแต่ยังมีการวัดอุณหภูมิและ EC (การนำไฟฟ้า) รวมกัน ซึ่งทำให้โพรบนี้เป็นทางออกที่ดีเยี่ยมสำหรับเช่น การวัดความเค็มรวมกับการวัดระดับ การใช้งานอย่างหนึ่งของเซ็นเซอร์นี้คือการวัดการบุกรุกของน้ำเกลือในน้ำบาดาลหรือน้ำผิวดิน

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2