Survey Survey

  02-416-7172-4

สินค้า

Card image cap

เครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง

เป็นเครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง โดยใช้ความถี่ของคลื่นเสียง โดยเครื่องมือเคลื่อนที่ในทิศทางขวางลำน้ำ ทำให้ทราบอัตราความเร็วของกระแสน้ำ  ในช่วงชั้นความลึกต่างๆ รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่ ปริมาตร และขนาดรูปร่างของพื้นที่หน้าตัดลำน้ำ

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2