Survey Survey

  02-416-7172-4

เกี่ยวกับอุปกรณ์

Card image cap

เครื่องบันทึกความเร็วและทิศทางลม

เป็นเครื่องมือเก็บบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลม ใช้สำหรับสถานีศึกษาศักยภาพพลังงานลมเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และพัฒนาความเหมาะสมในการติดตั้งกันหันลมเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป

ติดต่อ Support

02-416-7172-4

เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

08:00 - 17:00

บัญชีทางการ LINE

surveyen2