เครื่องมือสำรวจชั้นตะกอนทางทะเลด้วยสัญญาณคลื่นเสียง

เครื่องมือสำรวจชั้นตะกอนทางทะเลด้วยคลื่นเสียง 

(Marine Sediments Meter)

 

เป็นเครื่องมือตรวจสอบชั้นตะกอนทางทะเลด้วยสัญญาณคลื่นเสียง 

สามารถวัดความเร็วกระแสน้ำ, ทิศทางการเคลื่อนที่, ความลึกท้องน้ำ

และอุณหภูมิได้

Visitors: 84,211