ค้อนธรณี

ค้อนธรณี (Geological Hammer)

 

ค้อนธรณี  นับได้ว่าเป็นอาวุธประจำกายของนักธรณีวิทยาเลยก็ว่า

เพราะค้อนธรณีนั้นสำคัญมากๆ เนื่องจากการศึกษาหินโผล่ (outcrop)

จะต้องมีการศึกษาเนื้อหินสด และบางครั้งก็จะมีการเก็บตัวอย่างหิน

กลับไปด้วย ซึ่งค้อนธรณีนี้จะช่วยทำให้หินแตกเป็นชิ้นๆได้ 

ค้อนธรณีวิทยาที่ดีจะผลิตจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงและทนทาน 

ค้อนธรณีมีหลายรูปแบบมาก ทั้งด้ามไม้ ด้ามไม้หุ้มยาง ด้ามเหล็กหุ้มยาง

ด้ามสั้น ด้ามยาว ขนาดและน้ำหนักก็มีหลากหลาย รวมถึงลักษณะของ

หัวค้อนด้วย ซึ่งมักจะมีด้านหนึ่งทู่ ไว้สำหรับทุบ อีกด้านก็หนึ่งก็จะแบนๆ 

หรือแหลมๆ ไว้สำหรับขุด ถาก งัด หรือเจาะ ตามแต่จะเลือกใช้ให้เหมาะ

กับลักษณะงาน

Visitors: 84,212