เข็มทิศธรณี

เข็มทิศธรณี  (Geological Compass)

 

เข็มทิศในทางธรณีวิทยานอกจากจะบอกทิศทางในการเดินทางแล้ว 

ยังสามารถวัดทิศทางการวางตัวของชั้นหินได้อีกด้วย ซึ่งมีประโยชน์

ต่อการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง   นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะระบุ

ตำแหน่งต่างๆ บนแผนที่ได้ด้วยหรือแม้กระทั่งการเอียงเทของชั้นหิน

มีการอ่านค่าที่ละเอียดซึ่งความพิเศษนี้ทำให้เข็มทิศที่นักธรณีวิทยาใช้

แตกต่างจากเข็มทิศทั่วๆ ไป

Visitors: 84,212