เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล

เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล

 

ใช้สำหรับตรวจวัดระดับความลึกของบ่อน้ำบาดาล, น้ำใต้ดิน,

หรือท่อน้ำที่มีขนาดเล็ก มีหัววัดระดับน้ำที่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์

เมื่อสัมผัสกับผิวน้ำจะมีไฟแสดงขึ้นที่ตัวเครื่อง 

Visitors: 84,212