เครื่องตรวจวัดสภาพในหลุมเจาะ

เครื่องตรวจวัดสภาพในหลุมเจาะ (Borehole logging)

 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสภาพลักษณะของชั้นดินในหลุมที่เจาะไว้

ในระดับความลึกต่างที่แตกต่างกัน ทั้งยังต่อเข้ากับเครื่องมือสำรวจ

แบบเจาะกระแทก หรือเจาะปั่น หรือแบบหย่อนกล้อง  เพื่อตรวจวัด

คุณสมบัติของชั้นหิน, ตรวจสอบความหนาแน่นหรือความแข็งของชั้นดิน,

ตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินหรือบ่อบาดาล, ตรวจสอบหาแหล่งแร่ และ

สามารถเก็บตัวอย่างดินไปทดสอบคุณสมบัติหรือน้ำไปทดสอบในห้อง

ปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อน หรือต่อกับอุปกรณ์แบบหย่อนกล้อง

ลงในหลุม  ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่, บ่อน้ำบาดาล, อุโมงค์, ถ้ำ หรือเสาเข็ม

เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมได้ 

Visitors: 84,211