เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์

เครื่องมือสำรวจ ธรณีฟิสิกส์ (Electrical Resistivity Meter)

 

เป็นเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ในการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า 

และการเหนี่ยวนำ กระแสไฟฟ้าเพื่อหาตำแหน่งและตรวจสอบขนาด

ของโพรงน้ำ หรือโพรงอากาศที่อยู่ใต้ดิน, ความแตกต่างกันระหว่าง

โพรงชนิดต่างๆ, รอยเลื่อน, รอยแยก,  ความลึกระหว่างชั้นดินและชั้นหิน

เป็นเครื่องมือสำรวจ ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้ในงานสำรวจได้หลาย

ประเภทไม่ว่าจะเป็น ทางธรณีวิทยา หรืออุทกธรณี, งานสำรวจ

หาแหล่งแร่, หาทิศทางการไหล ของน้ำบาดาล, หาทิศทางการรั่วซึม

ของน้ำ, ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพของดินและหิน

Visitors: 84,211