เครื่องมือสำรวจทางธรณี


 • เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์
  เครื่องมือสำรวจ ธรณีฟิสิกส์ (Electrical Resistivity Meter) เป็นเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ในการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเพื่อหาตำแหน่งและตรวจสอบขนาดของโพรง...

 • เครื่องมือสำรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  เครื่องมือสำรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Ground Conductivity Meter) เป็นเครื่องมือสำรวจโดยอาศัยหลักของการเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นในวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ...

 • เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าสนามแม่เหล็ก

 • เครื่องตรวจวัดสภาพในหลุมเจาะ Borehole Logging
  เครื่องตรวจวัดสภาพในหลุมเจาะ (Borehole logging) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสภาพลักษณะของชั้นดินในหลุมที่เจาะไว้ในระดับความลึกต่างที่แตกต่างกัน ทั้งยังต่อเข้ากับเครื่องมือสำรวจ แบบ...

 • เครื่องวัดแรงโน้มถ่วง Gravity
  เครื่องวัดแรงโน้มถ่วง (Land Gravity) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจวัดแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Survey) เพื่อหาค่าความแตกต่างของความหนาแน่น ในชั้นดิน-หิน ในเปลือกโลกและแกนโลกในบร...

 • หาตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS
  เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GNSS) เป็นเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ที่สามารถรับสัญญาณได้ทั้งในระบบ GPS และ Glonass มีช่องรับสัญญาณที่มากกว่า รองรับสัญญาณดาวเ...

 • cf-lg.jpg
  เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) GPSเป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณอ้างอิงจากระบบดาวเทียม ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ จีพีเอสโดยเฉพาะ มีคว...

 • Portable Echo Sounder
  เครื่องหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Portable Echo Sounder) เป็นเครื่องมือสำรวจ หยั่งน้ำลึกแบบพกพา ชนิดความถี่เดี่ยว-คู่ ทำให้มองเห็นภาพลักษณะพื้นผิวใต้น้ำได้อย่างละเอียด สามารถ ประเมินการเ...

 • Multibeam
  เครื่องหยั่งน้ำลึกชนิดหลายลำคลื่น(Wideband Multibeam Echo Sounder) เป็นเครื่องมือสำรวจความลึกที่ทำให้มองเห็นภาพลักษณะพื้นผิวใต้น้ำได้อย่างละเอียดมีหลักการทำงานพื้นฐานเช่นเดียวกับ ...

 • ADCP
  เครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง (Acoustic Doppler Current Profiler : ADCP) เป็นเครื่องวัดกระแสน้ำด้วยคลื่นเสียง ADCPโดยใช้ความถี่ของคลื่นเสียง โดยเครื่องมือเคลื่อนที่ในทิศทางขวางล...

 • เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล
  เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล ใช้สำหรับตรวจวัดระดับความลึกของบ่อน้ำบาดาล, น้ำใต้ดิน, หรือท่อน้ำที่มีขนาดเล็ก มีหัววัดระดับน้ำที่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เมื่อสัมผัสกับผิวน้ำจะมีไฟแสดงขึ้นที...

 • MIP HTP
  เครื่องมือวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำ (MIP & HPT) เครื่องมือวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำ หรือชุดวัดค่า ทางชลศาสตร์เป็นเครื่องมือใช้สำหรับศึกษาคุณสมบัติการซึมผ่านน้ำของชั้นดินตามคว...

 • Gekom-N-pro01.jpg
  เข็มทิศธรณี (Geological Compass) เข็มทิศในทางธรณีวิทยานอกจากจะบอกทิศทางในการเดินทางแล้วยังสามารถวัดทิศทางการวางตัวของชั้นหินได้อีกด้วย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง ...

 • ค้อนธรณี Geological Hammper
  ค้อนธรณี (Geological Hammer) ค้อนธรณี นับได้ว่าเป็นอาวุธประจำกายของนักธรณีวิทยาเลยก็ว่า เพราะค้อนธรณีนั้นสำคัญมากๆ เนื่องจากการศึกษาหินโผล่ (outcrop) จะต้องมีการศึกษาเนื้อหินสด แล...

 • เครื่องตัดหิน
  เครื่องตัดหิน (Stone Cutting Machine) ใช้ตัดหินขนาดใหญ่ เพื่อดูความหนาแน่นหรือมวลสารของเนื้อหินด้านในหรือใช้ในการแปรรูปหินในงานอุตสาหกรรมอื่นๆได้ใบตัดทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงเป...

 • ไซเรน Siren
  ไซเรน ไซเรนใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ใดๆ ง่ายต่อการบำรุงรักษาเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถปรับเสียงเบา-ดังได้ถึง 120 เดซิเบล
Visitors: 84,211